Depremzedelere yeni destek: BDDK borçlara yönelik esnekliklerin kapsamını genişletti

BDDK, “asrın felaketi” olarak nitelendirilen zelzelelerin olumsuz tesirlerini azaltmak maksadıyla bölgede yerleşik şahıslara yönelik aldığı Şura kararlarını, resmi internet sitesinde yayımladı.

Buna nazaran, kredi kartlarında uygulanan limite bağlı yüzde 20 ve yüzde 40 oranındaki taban fiyat ayrımı kaldırıldı. Bu kapsamda rastgele bir limit ile ilişkilendirilmeksizin minimum meblağ, devir borcunun yüzde 20’si olarak belirlendi.

Kredi kart limiti tespit edilirken bankalarca dikkate alınan sonlar yükseltildi. Yeni düzenleme ile bankalarca toplam kart limiti, birinci yıl için ilgilinin aylık ortalama net gelirinin 4 katını, ikinci ve sonraki yıllar için ise 8 katını aşamayacak.

Asgari meblağı ödenmeyen kredi kartlarının nakit kullanımına, mal ve hizmet alımına kapatılmasına, iptaline ve borcun tamamı ödeninceye kadar yeni kredi kartı düzenlenmemesine ait konu bankaların ihtiyarına bırakıldı. Kart borçlarının ötelendiği mühlet boyunca taban fiyat da dahil olmak üzere bankaların alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz periyotlar tanımlayabilmelerine imkan sağlandı.

Kredi teminatlarının değerlemesine ait mühletler ertelendi

Aylık yahut yıllık ortalama gelir seviyesinin tespit edilememesi durumunda gerçek bireylerin edinebilecekleri kredi kartlarının toplam limiti 2 bin liradan 5 bin liraya çıkarıldı.

Bankalar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici ve taşıt kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinin müşterilerin talebi üzerine ertelenmesi halinde erteleme müddetinin, ilgili mevzuatta belirlenen vade hudutlarında dikkate alınmamasına karar verildi.

Kredi müşterilerinden alınması gereken kredi derecelendirme notları ile alınması mecburî olan ek dokümanların temini de bankaların ihtiyarına bırakıldı.

Deprem felaketinden etkilenen müşterilere kullandırılan kredilerin gayrimenkul niteliğindeki teminatlarının değerlemesi ile ilgili mühletler ertelendi.

Anapara ve faiz ödemeleri taban 6 ay müddet ile ötelenebilecek

Kredi kullandırımına ait bağımsız kontrole tabi olan şirketler tarafından bankalara tevdi edilmesi gereken bilgi ve evraklara ait mühletler sarsıntı bölgesindeki vilayetlerdeki şirketler için uzatıldı.

Müşterilerin talebi halinde, anapara ve faiz ödemelerinin minimum 6 ay mühlet ile ötelenmesine ve ötelemenin faiz/kar hissesi talep edilmeksizin yapılması durumunda müşteri talebinin aranmamasına karar verildi.

Ayrıca BDDK mevzuatı ile bankacılık prensip ve teamüllerine ahenk konusunda azami itina gösterilerek, bu süreçte müşterilerin mağduriyetine mahal verilmemesi ve ek finansman dahil mümkün olan her türlü kolaylığın sağlanması istikametinde kuruluş birliklerine talimat gönderilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu kararlar, 6 Şubat 2023’ten 1 Ocak 2024’e kadar geçerli olacak.

Kredi vadeleri ve kredi kartı taksit hudutlarına dair esnekliklerin mühleti uzatıldı

Bu ortada BDDK, hafta başında aldığı kararlar ile sarsıntı bölgesindeki yerleşik şahıslara yeni kullandırılacak yahut tekrar yapılandırmaya tabi tutulacak kredilerin vadelerinin, ödemesiz devirlerin uygulanması da dahil olmak üzere bankalarca ve finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerince belirlenebilmesinin önünü açmıştı. Ayrıyeten kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet satımlarında, daha evvel konsey kararıyla eser bazında farklılaştırılan taksitlendirme müddetlerinin de bir kata kadar artırılmasını sağlamıştı.

Bugün açıklanan ek kararlar ile kelam konusu kredi vadeleri ve kredi kartı taksit sonlarına dair sağlanan esnekliklerin müddeti de 1 Ocak 2024’e uzatıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir